Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GK Engelholmsgymnasterna
Truppgymnastik

Välkommen
  • Engelholmsgymnasterna vill utforma gymnastiken så att ett livslångt intresse för fysisk aktivitet skapas.
  • All träning med barn skall bygga på rörelseglädje lek och spontanitet.
  • Vi använder medvetet mycket redskap grupperna för att ge en bred motorisk träning och förbereda för framtida träning.
  • Minst en vuxen ledare medverkar i varje grupp och vi jobbar i stora grupper.
 
Föreningens övergripande idé & kärnvärden:

Engelholmsgymnasterna övergripande idé är att värna om både bredd och topp. Föreningen strävar efter att erbjuda utvecklande och rolig träning och tävling för sina utövare, i enlighet med föreningens policy och i samklang med kärnvärden, vision och mål.

Kärnvärden:

Föreningen har tagit fram tre kärnvärden som skall genomsyra allt arbete som görs i föreningen, inte bara träning och tävling utan även administration, styrelsearbete och arbete i de olika kommittéerna.


Glädje
Glädje skall vara grundläggande för hela verksamheten. Det skall vara roligt att gympa och glädje skapar god sammanhållning och gemenskap där det finns utrymme för alla. Detta skall genomsyra allt arbete i föreningen för ledare, funktionärer, anställda och styrelse. 

Kvalitet
Kvalitet är viktigt för all verksamhet i föreningen. I samband med träning och tävling är det viktigt ur säkerhetssynpunkt, att ledarna har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att träna och passa gymnasterna. Kvalitet är också att ha ett bra upplägg på verksamheten, att ledare och gymnaster kommer väl förberedda, att man har en bra dialog och att alla syns. För styrelsearbete, verksamhetsplanering och tävlingsarrangemang innebär kvalitet att vi har en bra struktur på arbetet med tydliga mål och ansvar.

Utveckling
Föreningen strävar efter utveckling på flera plan. Träningen och tävling skall vara utvecklande för gymnasterna. Vi vill också utvecklas som förening, genom att växa, nå framgångar i tävlingssammanhang och vara duktiga på att arrangera tävlingar.